Vergoeding en verwijzing

Wat kost begeleiding door SCIO?

Voor kinderen en jongeren uit de regio’s Rivierenland en Lekstroom worden de trajecten (begeleiding en behandeling*) van SCIO volledig vergoed, mits je een verwijzing hebt van de huisarts of het Sociaal Team. Zelf bekostigen mag ook: ouders betalen dan € 100,– per sessie.

Verzekerd van kwaliteit

Alle psychologen van SCIO zijn ingeschreven bij het Nederlands Instituut voor Psychologen en/of de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen. Daarnaast is SCIO erkend door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Je kunt er dus met alle zekerheid vanuit gaan dat je te maken hebt met goed opgeleide en bijgeschoolde psychologen en orthopedagogen.

*IQ-testen worden in sommige gevallen ook vergoed. Overleg met ons over de mogelijkheden.

Vergoedingen kind en jeugd

De volgende gemeentes vergoeden onze zorg:

 • Tiel
 • West Betuwe
 • Neder-Betuwe
 • Culemborg
 • West Maas en Waal
 • Buren
 • Vijfheerenlanden
 • Nieuwegein
 • Lopik
 • IJsselstein
 • Houten

Vergoedingen volwassenen

Volwassenen moeten een traject bij SCIO in de meeste gevallen zelf bekostigen. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars, dus de behandeling en begeleiding wordt doorgaans niet vergoed.

Uitzondering: indien iemand gestart is bij ons voor het 18e levensjaar en de behandeling afmaakt na de 18e verjaardag, is er WEL een vergoeding mogelijk. Neem contact op voor de mogelijkheden!

Een sessie kost €100,- als je het zelf bekostigd.

Ideeën over betaling?

Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen goede zorg krijgt, hebben wij soepele betalingsafspraken met onze cliënten. Neem contact op voor de mogelijkheden: alles is bespreekbaar.

Vergoedingen psycholoog

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op